DVOREC     BOŠTANJ
Na kratko o dvorcu
      Plemiči Reffingerji so po letu 1650, ko so kupili boštanjsko gospoščino, pozidali dvorec Boštanj (Hof Savenstein), enonadstropno stavbo pravokotnega tlorisa, ki so se ji kmalu pridružila grajska kapela in gospodarska poslopja. Dvorec je hitro menjal lastnike, med njimi so bili baroni Mordachsi, Busethi in Lichtenturni ter druge plemiške in meščanske rodbine. V začetku 19. stoletja so ga poškodovali Francozi, a so ga kmalu obnovili in mu prizidali še vhodni stolp. Pred 2. svetovno vojno ga je imel trgovec Jakil, med vojno so ga požgali partizani. V gospodarskih poslopjih je danes cementarna, ohranjena je še oskrbnikova hiša, grajsko kapelo pa obnavljajo.
  

vir podatkov: knjiga - Gradovi, dvorci in graščine na Slovenskem, avtor Ivan Jakič
nazaj   

© M. Hribar junij 2006