GRAD  BOŠTANJ nad Grosupljem
na kratko o gradu

   Na griču nad Velikim Mlačevim so Lambergi verjetno že v drugi polovici 15. stoletja pozidali grad Boštanj (Weissenstein), saj je leta 1468 omanjen haws Sagradez. Cesar Ferdinand je 1549. leta dovolil kranjskemu deželnemu upravitelju Jakobu pl. Lambergu, da sme na starem gradišču "Zagradec" zgraditi grad, kar kaže, da so Lambergi takrat prezidali prvotno poslopje. Leta 1644 so Lambergi zastavili grad pl. Engelshausom, osem let pozneje pa prodali grofu Eberhardu Ursini-Blagaju. V 18. stoletju so Blagaji predelali grad v imenitno baročno rezidenco.
  Leta 1901 je gospoščino z gradom podedovala baronica Lauer-Lazzarini, med drugo svetovno vojno (1944) pa so grad požgali partizani. Danes sta nepoškodovana mogočen stolp, v katerem so stanovanja in stolpič na koncu vrta, razvaljena fasadna stena z atičnim podstavkom, kamnitimi okenskimi prekladami in kamnitim portalom pa nezadržno propada.
nazaj

© M. Hribar april 2005