GRAD     BORLNa kratko o gradu

  Grad Borl (Ankenstein) stoji na strmi skalni vzpetini nad reko Dravo in je obvladoval rečni prehod blizu štajersko-ogrske meje. Prvič je omenjen leta 1255 kot Anchenstein, ko so ga dobili v fevd Ptujski gospodje, nato pa so jim po letu 1438 sledili razni lastniki, med njimi grofje Schaunbergi, baroni Szekeliyi od leta 1494 do 1595, grofje Sauerji (od 1639 do 1801), grofje Wurmbandi do začetka tega stoletja, po letu 1901 baroni Kübeck, med obema vojnama pa je bil Borl v posesti delniške družbe iz Maribora. Med vojno so bili v gradu gestapovski zapori, do leta 1981 pa letovišče. Grajsko jedro tvori mogočen mnogokoten stolp iz 13. stoletja, ki so mu po ogrski zasedbi konec 15. stoletja prizidali poslopja na notranjem dvorišču, baroni Sauerji pa so sredi 17. stoletja Borl temeljito predelali in obnovili. Od takrat tudi izvira njegova sedanja podoba.

vir podatkov: knjiga - Gradovi, dvorci in graščine na Slovenskem, avtor Ivan Jakič

          nazaj   

© M. Hribar sept. 2006