BONCLJEVA   HIŠAslike: Irena K.

Na kratko o dvorcu
      Fužinarski dvorec Boncljeva hiša - 17. stoletje

Sosednji šestosni, dvonadstropni, tritraktni dvorec, t.im. Boncljeva, nekdaj Omanova hiša (Na plavžu 57), ima modernizirano fasado iz leta 1895 (letnica na portalu, ob njej inicialki J.B. - Josip Boncelj), v notranjščini pa tudi več obokanih prostorov. Njeni južno in zahodno krilo imata na dvoriščni strani v pritličju in obeh nadstropjih odprte, na zidane slope oprte arkade, na južnem traktu s štirimi, na zahodnem s sedmimi arkadnimi loki. Zgodovinar Radicz omenja letnico 1650 in inicialki P.H. na stavbi, kar pa je ni mogoče preveriti. Presenetljiva je upodobitev dvorišča Homanove hiše na heliogravuri C. Grafeja, kjer je v drugi etaži zahodnega trakta namesto arkad upodobljena na pravokotne stebriče oz. slope oprta galerija.
  

vir podatkov: knjiga o gradovih - Ivan Stopar
nazaj   

© M. Hribar dec 2009