DVOR BOLTIJA slike: Irena K.

Na kratko o dvoru
      Dvor Boltija (Waldhof) – 17. stoletje

Valvasor, ki je renesančni dvor upodobil na bakrorezu za dvorcem Ponoviče, omenja, da je bil v lasti barona pl. Witzensteina, lastnika Ponovič, sicer pa trdi, da je bilo tam nahajališče bakrene rude in dosti sadja. Tudi kasneje so bili lastniki obeh stavb dolgo časa isti. V drugi polovici 19. stoletja je Boltijo posedoval kmet Beber, ki je tu ponarejal bankovce. Pred zadnjo vojno je bila v lasti J. Skubica, vulgo Lipavca. V lasti te rodovine je tudi še danes. Valvasor je predstavil nadstropno, 3x5 osno stavbo s polkrožnim portalom na fasadi ter na kamnite konzole oprtim renesančnim pomolom na levem vogalu. Takšno podobo je stavba ohranila do danes. Arhitekturni členi na delno podkleteni graščini so sicer predelani, pomol z originalnima okencema na straneh, ujetima v kamnite renesančne obrobe, pa je še ohranjen. Ena izmed sob v pritličju se ponaša z banjastim obolom s sosvodnicami, drugod so stare strope zamenjali novi z železnimi traverzami.
  

vir podatkov: knjiga o gradovih - Ivan Stopar
nazaj   

© M. Hribar dec 2009