GRAŠCINA    BOKALCENa kratko o gradu

V graščini Bokalce (Stroblhof), ki se dviguje nad ljubljansko obvoznico blizu Vrhovcev, so dolga leta domovali ostareli obcani, sedaj pa je v zanemarjenem in zapuščenem poslopju še nekaj stanovanj. Baronom Egkhom in pl. Diennesbergom je na gospoščini sledil ljubljanski poštni mojster Matija Strobl, ki je leta 1657 kupil prvotni dvorec in ga temeljito prezidal. Strobli so v drugi polovici 17. stoletja postali baroni in si nadeli naslov von Stroblhoff. Bokalce so v 18. stoletju kot doto pridobili grofi Lichtenbergi in nato Lambergi, v 19. stoletju jew graščino imela rodbina Seunig, od leta 1908 pa baron Müller pl. Dietenhof. Prostori v graščini so bili poslikani s freskami slikarja Almanacha, danes so v Narodni Galeriji.

vir podatkov: knjiga - Gradovi, dvorci in graščine na Slovenskem, avtor Ivan Jakič

          nazaj   

© M. Hribar april 2006