GRAD  BOGENŠPERK
več o gradu


    Grad Bogenšperk (Wagensperg) na grebenu Strmca nad Dvorom je morda zgradil Boltežar Wagen konec 15. stoletja, ker mu je lichtenberški stolp nudil malo udobja, bolj verjetno pa njegov sin Erazem po potresu 1511. leta. Bogenšperk je prvič omenjen leta 1533, ko v listini nastopa bogenšperški oskrbnik Jurij Benčič. Leta 1630 si ga je za krajši čas pridobil ljubljanski župan Horacij Carminelli, štiri leta pozneje pa ga je kupil plemič Jurij Kheysell iz Rake. Dvajset let je bil graščak Janez Vajkard Valvasor (1672-1692), ki je tam ustanovil prvo zasebno grafično podjetje na Kranjskem in spisal več historično-topografskih del, med njimi znamenito Slavo vojvodine Kranjske. Za Valvasorjem so bili graščaki pl. Gandini, Höfferni, Wogathayi in drugi. V posest knezov Windischgrätz je prišel leta 1853 in bil njihova last do konca druge svetovne vojne. Med vojno je bila v gradu močna nemška postojanka, po vojni pa so ga ljudje od blizu in daleč izropali in razdejali. V delno obnovljenem gradu so do leta 1964 bivali jezuiti, nato pa so pričeli z obsežnimi obnovitvenimi deli in propadajoči grad iztrgali uničenju. V imenitno obnovljenm Bogenšperku je danes poročna dvorana, rekonstruirana baronova tiskarna, vec muzejskih zbirk in gostinski lokal. Grad je značilna štiritraktna renesančna stavba z dvema četverokotnima in enim okroglim stolpom.


nazaj

© M. Hribar april 2005