BLEJSKI  GRAD  

Na kratko o gradu
    Leta 1011 izrecno omenjen blejski grad (castellum Veldes) na strmi pečini nad jezerom je bil dolga stoletja sedež velike posesti briksenške škofije na Gorenjskem, ki je obsegala porečje Save Bohinjke in Save Dolinke. Grad so upravljali škofovi ministeriali, do leta 1348 vitezi Blejski (leta 1154 je omenjen Majnard von Veldes), nato pa so na Bledu gospodovali zakupniki in oskrbniki. Do leta 1558 so bili zakupniki grofje Kreighi, nato krajši čas grof Herbard Auersperg, baron Ivan Lenkovič, grof Žiga Thurn, knez Janez Eggenberg, Adam Pipan pl. Brunnfeld, baroni Gallenfelsi in mnogi drugi. Leta 1803 je bilo blejsko gospostvo podržavljeno. Sredi 19. stoletja je grad kupil industrialec Viktor Ruard, leta 1882 dunajski trgovec Muhr, pred drugo svetovno vojno pa ga je imela rodbina Kenda. Blejski grad je bil močno prizadet med potresom leta 1511, a so ga obnovili. Zakupnik gospostva baron Gallenfels je leta 1690 predelal grad in od takrat izvira njegova današnja podoba. Od najstarejše zasnove se je ohranilo romansko obzidje z vhodnim stolpom, ostala poslopja pa so iz obdobja renesanse. V gradu je daens gostišče in muzej, v grajski kapeli sv. Ingenuina in Albuina pa so lepe freske.

          nazaj

© M. Hribar junij 2004