GRAD    BIZELJSKONa kratko o gradu

    Na skalnem griču nad Bizeljsko vasjo stoji grad Bizeljsko (Wisell). Manjše pravokotno arkadirano dvorišče obdajajo štirje dvonadstropni trakti, na zahodni strani pa sta na vogalih vitka okrogla stolpa s stožčasto streho. Bizeljska gospoščina je bila do leta 1441 last krške škofije, nato pa deželnoknežji fevd. Leta 1278 je omenjen vitez Eberhard von Visel, grad pa šele leta 1404 kot castrum Vysell. Po vitezih Bizeljskih so grad upravljali vitezi iz Kozjega, gospodje Dobrnski in Soteški, leta 1532 so bili njegovi najemniki grofje Tattenbachi, ki so v začetku 17. stoletja pridobili v dedno last. Leta 1515 in 1573 so grad zavzeli in oplenili uporni kmetje. Pozneje, po letu 176, so si kot lastniki gradu sledili grofje Wildensteini Dietrichsteini, nato pa je leta 1858 bizeljsko gospoščino kupil knez Weriand Windischgrätz in jo združil s Kunšperkom. Med obema vojnama je bil graščak grof Ceschi a S. Groce, med vojno pa baron Maasburg.

vir podatkov: knjiga - Gradovi, dvorci in graščine na Slovenskem, avtor Ivan Jakič

nazaj

© M. Hribar sept. 2006