GRAD    BISTRABistra pri Vrhniki leži v jugozahodnem delu Ljubljanskega barja. Ime je dobila po potoku Bistri, pritoku reke Ljubljanice, ki ima tu vec kraških izvirov. Ob potoku stoji grad, v katerem je sedež Tehniškega muzeja Slovenije. V preteklosti so v njem bivali kartuzijani. Njihov samostan je leta 1255 ustanovil koroški vojvoda Bernhard Spannheim. V 17. stoletju so imeli menihi v njem šolo in knjižnico, v kateri so hranili tudi številne dragocene rokopise.
Tehniški muzej deluje od leta 1951. Najvec obcudovanja vzbuja prometni oddelek z nekaterimi redkimi primerki vozil. Med njimi je tudi prvi tramvaj, ki je vozil po Ljubljani okrog leta 1901 in je najstarejše elektricno vozilo na Slovenskem. V lesarskem oddelku so na ogled rekonstruirane prve žage na vodni pogon v Evropi, v lovskem delu muzeja pa trofeje avtohtonih jelenov iz snežniških gozdov iz prejšnjega stoletja. Ogledati si je mogoce še ribiško zbirko in gozdarski oddelek, v okviru katerega deluje tudi projekcijska soba s posnetki o gozdovih na Slovenskem.
Ob izviru Bistre sta na ogled stara žaga venecijanka na vreteno in furnirnica, ob potoku pa je še rekonstruirana stara kovacija, v kateri je strojno kladivo »repac,« eno poslednjih te velikosti na Slovenskem. Ob gradu se razprostira park z ribnikom, nad gradom pa poteka ucna gozdna pot.
vir podatkov: www.ljubljana.si

nazaj

© M. Hribar sept. 2005