GRAŠČINA   BELTINCINa kratko o graščini

    Graščino Beltinci (Balatincz), ki stoji sredi močno okrnjenega baročnega parka v istoimenem naselju, so v prvi polovici 16. stoletja pozidali grofje Banffiyi, konec naslednjega stoletja pa so jo predelali Nadasdyiji. Za Nadasdyiji so se kot lastniki graščine zvrstili Szechenyji, Ebergenyji, Czakyji in drugi, nato pa je bila do konca druge svetovne vojne v posesti grofov Zichy. Poslopje, ki ga sestavljata dva enonadstropna trakta in trije okrogli stolpi, je bilo po razpustitvi šole pred dvema desetletjema poškodovano in izropano ter prepuščeno nezadržnemu propadanju. Leta 1991 so sanirali najbolj poškodovane dele ostrešja ter pričeli z dolgotrajno obnovo. Grajski park je nekdaj obsegal ker 14 hektarov.

vir podatkov: knjiga - Gradovi, dvorci in graščine na Slovenskem, avtor Ivan Jakič

          nazaj   

© M. Hribar sept. 2006