GRAŠČINA   BARBO
Na kratko o graščini
   Graščina stoji na Veseli gori poleg cerkve sv. Frančiška Ksaverija, kjer je cerkev stala že leta 1391.
Sprva je bila to romarska cerkev. Sočasno so z gradnjo cerkve na majšem gričku zahodno od nje začeli
graditi tudi kapelo božjega groba, ki so jo kasneje prezidali. Južno od cerkve stoji Barbova graščina,
ki je bil zgrajena leta 1768 za potrebe stalnega bivanja veselogorskih duhovnikov.          nazaj

© M. Hribar jan. 2007