APFALTERJEV   DVORECslike: Irena K.

Na kratko o dvorcu
      Apfalterjev dvorec (Apfaltrerhof) – 16. stoletje (Litija)

Valvasor o dvorcu poroča: ‘V trgu Litija je tudi dvor, ki je bil v lasti rajnke gospe Johane Cordule grofice Barbo, roj. Baronice Apfaltrer. Zdaj si ga je v dedno last pridobil gospod Bernard Apfaltrer.’ V 19. stoletju je bila graščina že v meščanskih rokah. Leta 1847 jo je posedoval poznejši cesarsko kraljevi sodni pristav in posestnik Josip Kobler, leta 1910 je postal njen lastnik Pavel Kobler, cesarsko kraljevi nadinženir tobačne režije v Ljubljani. Po drugi svetovni vojni, med leti 1951 in 1960, je bila v graščini banka, zdaj je na njenem mestu Merkatorjeva trgovina. Stavba, ki jo je ob Turnu Litija upodobil Valvasor, je 3x6 osna, enonadstropna, z lesenim gankom na uličnem pročelju. Podobno se laže tudi na ohranjeni razglednici iz leta 1905. V nadstropju ima še vedno navznoter umaknjen gank., medtem ko je, presenetljivo, krita le s preprosto štirikapno slamnato streho. Pomemben je njen v osi pročelja nameščeni polkrožno sklenjeni vhodni portal s posnetim robom, ki datira nastanek dvora v 16. stoletje. Stavbo, kakršno vidimo na razglednici iz 20. stoletja, je temeljiti prezidal Pavel Koblar, ki je sicer že zamenjal slamnato streho z opečno, vendar je še ohranil znameniti gank. Tega so odstranili ob prezidavi graščine okoli leta 1966.
  

vir podatkov: knjiga o gradovih - Ivan Stopar
nazaj   

© M. Hribar dec 2009