DVOREC     EHRENAU   (AJMANOV   GRAD)Na kratko o dvorcu
      Loški glavar Franc Matija Lampfritzheimb je v naselju Sv. Duh pri Škofji Loki leta 1679 pozidal poznorenesančni dvorec Ehrenau, ki je po posestniku v 18. stoletju dr. Heimannu dobil ime "Ajmanov grad". Dvorec so posedovali še Zanettiji, pl. Flachenfeldi in pl. Dienzli, zadnji lastnik pred drugo svetovno vojno pa je bila rodbina Demšar. Ajmanov grad je bil med vojno požgan, pred desetletji pa temeljito prenovljen.
  

vir podatkov: knjiga - Gradovi, dvorci in graščine na Slovenskem, avtor Ivan Jakič

          nazaj   

© M. Hribar julij 2006